BELGELENDİRME
  Belgelendirme Genel
  Ürün Belgelendirme
  Makineler
  İnşaat Ürünleri
  Asansörler
  Basınçlı Kaplar
  Medikal Cihazlar
  İyi Tarım Uygulamaları
  İTU İyi Tarım Uygulamaları
  İTU Belgelendirme İş Akışı
  İTU Belgelendirme Talimatı
  İTU Belge ve Logo Kullanım Talimatı
  İTU Ücretlendirme Talimatı
  İTU Şikayet ve İtirazlar
  İTU Şikayet Formu
  İTU Logolar
  İTU Yetki Belgemiz - TÜRKAK
  İTU Yetki Belgemiz

İTU Belgeli Firmalar

  İTU Bitkisel Üretim Başvuru Formu

İTU Hayvansal Üretim Başvuru Formu
  Sistem Belgelendirme
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27001 : 2005
  ISO / IEC 20000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
  ISO 10002 : 2004
  EN 15838 : 2009
 
 
 
 
ISO/IEC 17065 Ürün Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyon Standardı
  Bu standard, ürün belgelendirmesi yapan bir üçüncü tarafın yeterli ve güvenilir olarak tanınması ve yerine getirmesi gerekli şartları kapsar.Bir ürünün (Proses ve hizmeti de içeren bir terim) belgelendirilmesi, ürünün özel standardlar ve diğer norm dokümanlara uygunluğu için güvence sağlamanın bir aracıdır.

Bazı ürün belgelendirme sistemleri ürünün başlangıç deneyini ve ürün tedarikçisinin kalite sistemlerinin değerlendirilmesini ve bunu takiben fabrika kalite sistemini, fabrikadan ve serbest piyasadan alınan numunelerin denenmesini dikkate alan periyodik kontrolü içerebilir.

Diğer bazı sistemler, başlangıç ve periyodik kontrol deneyine dayanırlar ve yine diğer bazıları da sadece tip deneyini kapsar.
Bu standard, belgelendirme kuruluşlarının, üçüncü taraf belgelendirme sistemlerini tutarlı ve güvenilir bir şekilde çalıştırabilmelerini ve böylece bunların ulusal ve uluslararası temelde kabullerini kolaylaştırmak ve busuretle uluslar arası ticareti geliştirmeleri için gerekli kuralları belirler.
Bu standardda kapsanan kurallar, herşeyden önce, ürün belgelendirme sistemi çalıştıran kuruluşları için genel kriter olarak kabul edilmesi amacı ile yazılmıştır; Bunlar, özel endüstri veya diğer sektörler tarafındankullanıldıklarında veya sağlık ve emniyet gibi özel kurallar dikkate alındığında takviye edilmelidir.İlgili ve ait oldukları standardlara ve diğer norm dokümanlara uygunluğun ifadesi, uygunluk belgeleri veya markalar şeklinde olacaktır.

Özel ürünleri veya ürünler grubunu, özel standardlara veya diğer normdokümanlara göre belgelendirme sistemleri, bir çok durumlarda, kendi açıklayıcı dokümanlarını gerektirebilir.
Her ne kadar bu standard, ürün belgesi veren üçüncü taraflarla ilgili ise de standardın bir çok şartları birinci ve ikinci taraf ürün uygunluk değerlendirme proses ve prosedürlerinde de yararlı olabilir.
Belgelendirme sistemlerinin farklılığı, ilk bakışta gereksiz ve hatta bu sahaya yeni girenleri, müşteri ve operatörleri şaşırtıcı olarak görünebilir.

ISO/IEC belgelendirme yayınları ve ilgili faaliyetleri yardımcı bilgiler olarak temin edilebilir; bunlar dünya çapında uygunluk temini ile ilgili toplulukların uygulamaları ile ilgili soruların yanıtlanmasında yardımcı olurlar.

İlgili Standard :

ISO/IEC 17065:2012 "Ürün Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Şartlar