EĞİTİM
Eğitimin Tarihçesi
Temel Eğitimler
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
Dökümantasyon Eğitimleri
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
İç Tetkik Eğitimleri
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
Baş Denetçi Eğitimleri
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
Yıllık Eğitim Planı
 
 
 
OHSAS 18001:2007 DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ:
 
Konusu:
 
1.Kavramlar ve Tanımlar ,OHSAS 18002 ( kaza, olay v.b )
 
2. Sağlık ve Güvenlik Yasaları - Mevzuat
 
3. İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Değerlendirilmesi
 
4. Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü
 
5. OHSAS 18001’in Analizi
 
6. Risk Değerlendirme Prosesi
 
7. Sistem Dokümantasyonu
 
8. Pratik çalışmalar
 
9. Prosedür, Talimat, El Kitabı, Görev Tanımları vs. hazırlama
 
10. Doküman Kodlaması, yayınlanması ve onay işlemleri
 
Kimler Katılabilir?
  • Şirketlerinde OHSAS 18001 İş güvenliği sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
  • Danışmanlar
  • Üniversite Mezunları
Eğitim Süresi:
 
• 2 gün (16 saat)
 
Eğitimci Özelliği:
  • İlgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış baş denetçi olmak
  • Eğitim vermiş olmak