EĞİTİM
Eğitimin Tarihçesi
Temel Eğitimler
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
Dökümantasyon Eğitimleri
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
İç Tetkik Eğitimleri
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
Baş Denetçi Eğitimleri
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
Yıllık Eğitim Planı
 
 
 
ISO 22000:2005 DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ:
 
Konusu:
 
1. ISO 22000 kapsamı ve içeriği
 
2. ISO 22000 standardının gereklilikleri ve getirdikleri
 
3. ISO 22000 standardının maddeleri
 
4. ISO 22000’ de yapılması gereken tanımlamalar
 
5. Sistem entegrasyonu
 
6. Prosedür, Talimat, El Kitabı, Görev Tanımları vs. hazırlama
 
7. Doküman Kodlaması, yayınlanması ve onay işlemleri
 
Kimler Katılabilir?
 
  • ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
  • Üniversite Mezunları
  • Danışmanlar
 
Eğitim Süresi:
  • 2 gün (16 saat)
Eğitimci Özelliği:
  • İlgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış baş denetçi olmak
  • Eğitim vermiş olmak