EĞİTİM
Eğitimin Tarihçesi
Temel Eğitimler
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
Dökümantasyon Eğitimleri
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
İç Tetkik Eğitimleri
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
Baş Denetçi Eğitimleri
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
Yıllık Eğitim Planı
 
 
 
ISO 9001:2008 DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ:
 
Konusu:
 
1. Kalite ve ISO 9000 aile Standartlarındaki temel terim ve kavramların açıklanması
 
2. Kalite yönetim prensiplerinin açıklanması
 
3. ISO 9001 Standardındaki tüm maddelerin detaylı açıklanması
 
4. Sistem dokümantasyon şartları
 
5. Prosedür, Talimat, El Kitabı, Görev Tanımları vs. hazırlama
 
6. Doküman kodlaması, yayınlanması ve onay işlemleri 7. Pratik
 
7. Pratik çalışmalar
 
Kimler Katılabilir?
  • Şirketlerinde ISO 9001 kalite yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
  • Danışmanlar
  • Üniversite Mezunları
 
Eğitim Süresi:
 
• 2 gün (16 saat)
 
Eğitimci özelliği:
 
  • İlgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış baş denetçi olmak
  • Eğitim vermiş olmak