EĞİTİM
Eğitimin Tarihçesi
Temel Eğitimler
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
Dökümantasyon Eğitimleri
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
İç Tetkik Eğitimleri
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
Baş Denetçi Eğitimleri
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
Yıllık Eğitim Planı
 
 
 
ISO/IEC 27001 İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ
Konusu:
1.ISO 27001 Bilgi Güvenliği Standardındaki temel terim ve kavramların açıklanması
 
2.ISO 27001 Bilgi Güvenliği Standardındaki tüm maddelerin objektif delillerle açıklanması
 
3.Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
 
4.Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
 
5.Denetim planlama ( Check list, denetim planı v.b oluşturma )
 
6.Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
 
7.Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
 
8.Pratik çalışmalar
 
9.Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
 
10.Değerlendirme sınavı
 
Kimler Katılabilir:
 
Şirketlerinde ISO 27001 Bilgi Güvenliği yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tümçalışanlar
 
Danışmanlar Üniversite Mezunları
 
Eğitim Süresi:
 
• 2 gün (16 saat)
 
Eğitimci özelliği:
 
İlgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış Baş Denetçi
olmak, eğitim vermiş olmak