EĞİTİM
Eğitimin Tarihçesi
Temel Eğitimler
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
Dökümantasyon Eğitimleri
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
İç Tetkik Eğitimleri
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
Baş Denetçi Eğitimleri
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
Yıllık Eğitim Planı
 
 
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Değerlendirilmesi
 
OHSAS 18001 İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ
 
Konusu:
1.Kavramlar ve Tanımlar ,OHSAS 18002 ( kaza, olay v.b )
 
2.Sağlık ve Güvenlik Yasaları – Mevzuat
 
3.Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü
 
4.OHSAS 18001’in Analizi Risk Değerlendirme Prosesi
 
5.Sistem Dokümantasyonu
 
6.Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
 
7.Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
 
8.Denetim planlama ( Check list, denetim planı v.b oluşturma ) in değerlendirilmesi
 
9.Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
 
10.Pratik çalışmalar
 
11.Değerlendirme sınavı
 
Kimler Katılabilir:
 
  • OHSAS 18001 İş güvenliği sistemi iç denetçisi olmak isteyenler Şirketlerinde
 
  • OHSAS 18001 İş güvenliği sistemini denetlemek isteyen tüm çalışanlar
 
  • Danışmanlar
 
Eğitim Süresi:
 
• 2 gün (16 saat)
 
Eğitimci özelliği:
 
İlgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış Baş
Denetçi olmak, eğitim vermiş olmak