EĞİTİM
Eğitimin Tarihçesi
Temel Eğitimler
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
Dökümantasyon Eğitimleri
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
İç Tetkik Eğitimleri
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
Baş Denetçi Eğitimleri
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
Yıllık Eğitim Planı
 
 
 
ISO 22000:2005 İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ
 
Konusu:
 
1.Gıda Güvenli Kavramı Tanımlar ve Terimler (Operasyonel Ön Gereksinim Programı v.b )
 
2.Gıda Mevzuatı ve Yasal Şartlar
 
3.Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi
 
4.Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü
 
5.ISO 22000:2005’in Analizi ; Şartları,İçeriği ,Yorumlanması,Sistem Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 
6.Tehlike Analizi
 
7.Sistem Dokümantasyonu
 
8.Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
 
9.Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
 
10.Denetim planlama ( Kontrol listesi, denetim planı v.b oluşturma )
 
11.Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
 
12.Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
 
13.Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
 
14.Pratik çalışmalar
 
15.Değerlendirme sınavı
 
Kimler Katılabilir:
 
  • Kuruluşlarda Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri’nin etkin kurulmasını ve   uygulanmasını sağlayacak
yöneticiler
  • ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi iç denetçisi olmak isteyenler
  • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yürütülmesinde görev alan çalışanlar
  • Tedarikçi/ taşeron denetimlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve tedarik zincirinin istenilen
nitelikte işlemesini sağlamak isteyenler
  • Taraf belgelendirme kuruluşlarının denetçileri ile aynı bakış açısı ve bilgi seviyesini paylaşmak isteyenler
  • Danışmanlar
  • Şirketlerinde ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi denetlemek isteyen tüm çalışanlar
 
Eğitim Süresi:
 
• 2 gün (16 saat)
 
Eğitimci özelliği:
İlgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış Baş Denetçi
olmak, eğitim vermiş olmak