EĞİTİM
Eğitimin Tarihçesi
Temel Eğitimler
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
Dökümantasyon Eğitimleri
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
İç Tetkik Eğitimleri
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
Baş Denetçi Eğitimleri
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
Yıllık Eğitim Planı
 
 
 
ISO 14001 İÇ TETKİK EĞİTİMİ:
 
Konusu:
 
1. Çevre ve ISO 14001 Standardındaki temel terim ve kavramların açıklanması
 
2. ISO 14001 Standardındaki tüm maddelerin objektif delillerle açıklanması
 
3. Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
 
4. Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
 
5. Denetim planlama ( Check list, denetim planı v.b oluşturma )
 
6. Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
 
7. Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
 
8. Pratik çalışmalar
 
9. Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
 
10. Değerlendirme sınavı
 
Kimler Katılabilir?
  • İç denetçi olmak isteyenler
  • Şirketlerinde ISO 14001 Çevre yönetim sisteminin uygunluğunu değerlendirmek isteyen tüm çalışanlar
  • Danışmanlar
Eğitim Süresi:
  • 2 gün (16 saat)
Eğitimci Özelliği:
  • İlgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış Baş denetçi olmak
  • Eğitim vermiş olmak