EĞİTİM
Eğitimin Tarihçesi
Temel Eğitimler
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
Dökümantasyon Eğitimleri
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
İç Tetkik Eğitimleri
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
Baş Denetçi Eğitimleri
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
Yıllık Eğitim Planı
 
 
 
ISO 9001:2008 İÇ TETKİK EĞİTİMİ:
 
Konusu:
 
1. Kalite ve ISO 9001, ISO 9000 ve ISO 9004 Standardlarındaki temel terim ve kavramların açıklanması
 
2. Kalite yönetim prensiplerinin açıklanması
 
3. ISO 9001 Standardındaki tüm maddelerin objektif delillerle açıklanması
 
4. Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
 
5. Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
 
6. Denetim planlama ( Check list, denetim planı v.b oluşturma )
 
7. Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
 
8. Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
 
9. Pratik çalışmalar
 
10. Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
 
11. Değerlendirme sınavı
 
Kimler Katılabilir?
  • İç denetçi olmak isteyenler
  • Şirketlerinde ISO 9001 kalite yönetim sisteminin uygunluğunu değerlendirmek isteyen tüm çalışanlar
  • Danışmanlar 
Eğitim Süresi:
  • 2 gün (16 saat)  
Eğitimci Özelliği:
  • İlgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış baş denetçi olmak
  • Eğitim vermiş olmak