HİZMETLER
  Temel Hizmetlerimiz
  Müşteri Anketi
  Şikayet Formu
  Logolar
  Yurt İçi Denetçi Haritası
  Firma Araştırma
  Başvuru Formları
  Kalite Çevre Gıda Başvuru Formu
  Bilgi Güvenliği Başvuru Formu
İTU Başvuru Formu
Bireysel Eğitim Başvuru Formu
  Kurumsal Eğitim Başvuru Formu
 
 
 
 
 
MÜŞTERİ ANKETİ  
   
Kuruluş Adı
Kuruluş Yetkilisi
E-mail
Denetçi Adı
Denetim Tarihi
   
DEĞERLENDİRME SORULARI  
Başvuruların değerlendirme süresi
İstenilen tarihte denetimin yapılması
Denetim sonrası sertifikanın teslim süresi
Denetçinin belgelendirme prosesi konusunda açıklamalarının yeterliliği
Denetçi sorularının konu ile ilgili ilişkisi
Denetçinin zaman yönetimi
Belge kapsamı konusunda firmayı bilgilendirmesi
Denetimde tespitedilen uygunsuzlukların anlaşılır birşekilde açıklanması
Yapılan gözlemlerile ilgili açıklamalar
Denetçinin yapılan işi anlama yeteneği
Denetim süresince denetçinin davranışve iletişimi
Denetimin firma Kalite Yönetim Sisteminekatma değer sağlaması
Denetçi için genel memnuniyetiniz