BELGELENDİRME
  Belgelendirme Genel
  Ürün Belgelendirme
  Makineler
  İnşaat Ürünleri
  Asansörler
  Basınçlı Kaplar
  Medikal Cihazlar
  İyi Tarım Uygulamaları
  İTU İyi Tarım Uygulamaları
  İTU Belgelendirme İş Akışı
  İTU Belgelendirme Talimatı
  İTU Belge ve Logo Kullanım Talimatı
  İTU Ücretlendirme Talimatı
  İTU Şikayet ve İtirazlar
  İTU Şikayet Formu
  İTU Logolar
  İTU Yetki Belgemiz - TÜRKAK
  İTU Yetki Belgemiz

İTU Belgeli Firmalar

  İTU Bitkisel Üretim Başvuru Formu

İTU Hayvansal Üretim Başvuru Formu
  Sistem Belgelendirme
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27001 : 2005
  ISO / IEC 20000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
  ISO 10002 : 2004
  EN 15838 : 2009
 
 
 
 
  Makinelerin Belgelendirmesi  
     
  MAKİNA DİREKTİFİ (98 /37 /EC)  
     
 
Yönetmeliğin Kapsamı
 
Yönetmelik, makine, makinalarda kullanılan komponent ve güvenlik elemanlarının uygunluk değerlendirmesini kapsar.
 
Yasal Durum:
 
5 Haziran 1991 tarihinden itibaren, 98/37/EC Makine Emniyeti Yönetmeliği (Machinery Safety Directive) üye Ülkelerde zorunlu olmuştur. 
 
5 Mayıs 2002 de Türkiye de Makine Emniyeti Yönetmeliği (98/37/AT) olarak yayınlanmıştır ve 1 Ocak
 
2004 tarihinde zorunlu hale gelmiştir.
 
Makina Emniyeti Yönetmeliğinde Uygunluk Değerlendirme:
 
Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamına giren bir ürüne CE işareti vurulabilmesi için  2 yol vardır.
 
1. Üretici Beyanı İle CE markalama
 
2. Onaylanmış Kurum Müdahalesi Sonrası Üretici tarafından CE Markalama (EK IV kapsamındaki makinalar)
 
MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ EK IV
 
A. Makinalar
 
1. Ahşap ve benzeri malzemeler veya et ve benzeri malzemeler  için kullanılan tek ya da çok bıçaklı daire “testereler,
 
1.1. Sabit gövdeli, iş parçası elle veya sökülebilir bir güç sürücüsü ile beslenebilen, çalışma sırasında  takım ilerlemesi olmayan testere  tezgahları,
 
1.2. Kesme sırasında takım ilerlemesi olmayan, testere taşıyıcı gövde veya arabası el ile idare edilen testere tezgahları,
 
1.3. İş parçasının beslenmesi için mekanik aksamı olan, kesme sırasında takım ilerlemesi olmayan,yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere tezgahları,
 
1.4. İş parçasının beslenmesi için mekanik aksamı olan ve kesme sırasında takım ilerlemesi olan,yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere tezgahları,
 
2. Ahşap işleri için, el ile beslemeli, yüzey işleme makinaları,
 
3. Ahşap işleri için, tek yüzeyden alarak ayarlayan, el ile yükleme ve/veya boşaltmalı makinalar,
 
4. Ahşap ve benzeri malzemeler veya et ve benzeri malzemeleri işlemek için, el ile yüklemeli ve/veya
 
 boşaltmalı, sabit veya hareketli yataklı ve hareketli arabalı lama testere makinaları,
 
5. Ahşap ve benzeri malzemeleri işlemek için, 1, 2, 3, 4, ve 7. şıklarda belirtilen makina tiplerinin oluşturduğu kombine makinalar,
 
6. Ahşap işlemek için çoklu takım tutuculu, el ile beslemeli zıvana tezgahları,
 
7. Ahşap ve benzeri malzemeler işlemek için, el ile pinol hareketi uygulayan kalıpçı frezeleri,
 
8. Ahşap işlemek için portatif, zincirli testereler,
 
9. Malzemelerin soğuk işlenmesi için kullanılan, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, stroku 6 mm’den, hızı 30 mm/sn’den yüksek olan, bükme presleri de dahil, presler,
 
10. El ile yüklemeli veya boşaltmalı, enjeksiyon veya sıkıştırmalı(preslemeli) plastik kalıplama makinaları,
 
11. El ile yüklemeli veya boşaltmalı, enjeksiyon veya sıkıştırmalı(preslemeli) kauçuk kalıplama makinaları,
 
12. Aşağıda belirtilen, yer altı çalışmaları için üretilmiş makinalar:
 
- Ray üzerinde çalışan makinalar: Lokomotif ve dekoviller,
 
- Hidrolik güçle çalışan tavan destekleri,
 
- Yer altında çalışan makinalarda kullanılan içten yanmalı motorlar.
 
13. El ile yüklemeli, evsel atıkların toplanması için kullanılan, sıkıştırma donanımlı çöp kamyonları,
 
14. Ek I, Madde 3.4.7’de tanımlanan kardan kavramalı, sökülebilir transmisyon milleri ve koruyucuları,
 
15. Araç bakım asansörleri,
 
16. Üç metreden daha fazla dikine yüksekliklerden düşme riski taşıyan kişilerin indirilip kaldırılmasında kullanılan aygıtlar,
 
17. Patlayıcıların (pyrotechnics) imalatında kullanılan makinalar.B. Emniyet parçaları
 
1. Kişilerin güvenliğini sağlamak için, özel tasarımlanmış, detektör niteliğindeki elektro-duyarlı aygıtlar (malzemesiz-lazer, optik vb. engeller, algılama perdeleri, elektromanyetik detektörler vb.).
 
2. Çift elle kumandalı olarak emniyet fonksiyonlarını ifa eden mantık birimleri,
 
3. Madde 9, 10 ve 11’de belirtilen presleri korumak için kullanılan otomatik hareketli koruyucu perdeler
 
4. Devrilmeye Karşı Koruyucu Yapılar  (DKKY-ROPS),
 
5. Düşen Cisimlere Karşı Koruyucusu Yapılar (DKKY-FOPS).
 
Eğer bir makina ya da komponent Yönetmeliğin EK IV üne giriyorsa aşağıdaki şekilde CE Uygunluk değerlendirme sürecinden geçer.
 
MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ
 
Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri ve CE Uygunluk İşareti
 
Belgelendirme
 
Madde 7 — Üretici, makinaları piyasaya arz etmeden önce aşağıdaki hususları yerine getirmek zorundadır;
 
 
a) Makinaların Ek IV’de verilen listede yer almaması halinde, Ek V’de belirtilen AT Uygunluk Beyanı
 dosyası düzenler. (Üretici Beyanı ile CE markalama)
 
b) EK IV’de verilen listede yer alan makinaların 6 ncı maddede belirtilen standartlarla uymaması veya kısmen uyması veya böyle bir standardın mevcut olmaması halinde, üretici makinanın bir örneğini Ek VI’da belirtilen AT Tip İncelemesi prosedüründen geçirir.
 
c) Makinaların Ek IV’te belirtilen listede yer alması ve 6 ncı maddede belirtilen standartlara göre imal edilmiş olması halinde; (Onaylanmış Kurum Müdahalesi Gerektiren Ürünler)
 
1) Ek VI’da belirtilen AT Tip İncelemesi dosyasını düzenleyerek onaylanmış kuruluşa sunar ve bu kuruluş osyanın alındığını yazılı olarak teyit eder ve dosyayı muhafaza altına alır .
 
2) Bu bendin (1) numaralı alt bendinde belirtilen dosyayı onaylanmış kuruluşa sunar ve bu kuruluş 6 ncı maddede atıfta bulunulan standartların doğru uygulanıp uygulanmadığını belirleyerek, bu dosyanın
yeterliliğini kanıtlayan bir belge düzenler veya,
 
3) Makinanın bir örneğini Ek VI’da belirtilen AT Tip İncelemesine tabi tutar.Makine Emniyeti Yönetmeliğin
EK I’inde yer alan Temel Sağlık ve Güvenlik Gereksinimlerini karşılamalıdır.