KURUMSAL
  Tarihsel Gelişimi
  Hakkımızda
  Şirket Yapısı ve Ortaklıklar
  Şirket Organizasyonu
  Tarafsızlık Taahüdü
  Kalite Politikası
  Belgelendirme Kuralları
  İtiraz ve Şikayet
  Logo Kullanım Şartları
  Ana Faaliyet Süreci
 
 
 
  KALİTE POLİTİKASI  
  FQC Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi olarak bulunduğumuz sektörde vermiş olduğumuz belgelendirme hizmetlerini gerçekleştirirken, müşteri memnuniyetinden ödün vermeden, hızlı, dürüst, etiklere bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmeyi ve rakipleri arasında kalıcı değerleri sayesinde fark yaratmayı ilke edinmiştir. Bu amaçtan yola çıkarak;
 
  Tutarlı ve kalıcı müşteri memnuniyetinin hedeflediğimiz düzeylerde ve daha üstünde karşılanabilmesi adına, uygun maliyetlerle, kuruluşlara katma değer sağlayan denetimler yapılması,
   
  Tarafsızlık ilkelerine bağlı kalarak, belgelendirme talep eden kuruluş ile atanan denetçi(ler) arasında herhangi bir bağ olmaması,
   
  Belgelendirme, eğitim ve denetim faaliyetlerimiz ile ilgisi olan tüm personelimizin etiklerimize uygun, kalifiye, gelişime açık ve özgüvenli adaylar arasından seçmek ve gerek sektörel gerekse kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak üzere sürekli eğitimlere tabi tutulması,
   
  Denetim faaliyetlerimizi gerçekleştirecek olan denetçilerimizin ve teknik uzmanlarımızın atamalarını yaparken ISO/IEC 17021, ISO/TS 22003 , ISO 27006 ve ISO 19011 standartlarının öngördüğü eğitim, deneyim ve yeterlilik seviyelerinde seçilmesi,
   
  Kuruluşumuz etik ilkelerine bağlı kalmak koşuluyla, bulunduğumuz sektörde yer alan değişim ve gelişmeleri takip ederek, mevcut faaliyetlerimizin iyileştirilmesi,
   
  Belgelendirme hizmeti sunduğumuz standatlar kapsamında ilgili kurumlar tarafından yayınlanan yasal ve mevzuat şartlarının takip edilerek güncel bilgilerle denetleme faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi,
   
  Gıda ürünlerinden kaynaklanan risklerin kamu sağlığı üzerinde oluşturduğu tehlikelerin bertaraf edilmesine yönelik tüm bilimsel, idari ve yasal çalışmaların başarılı olabilmesi, kuruluşların sistematik ve kapsamlı bir bakış açısı ile hareket etmesi ve faaliyetlerini bu bilinçle sürdürebilmeleri için gerekli değerlendirmelerin yapılarak kuruluşların bilinçlenmesinin sağlanması,
   
  Gıdalardan kaynaklanabilecek ve kamu sağlığını tehdit edebilecek risklerin üretimden tüketime kadar her aşamada belirlenmesini ve sınıflandırılmasını denetleyerek belirlenen risklerin zarar verme olasılığı, ne kadar zarar verebileceği ve çeşitli müdahalelerle ne derece ortadan kaldırılabileceği konusunda denetimler yaparak kuruluşların bilinçlendirilmesinin sağlanması,
   
  Doğanın ve doğal kaynakların, ekolojik dengeye zarar verecek yöntemlerle işletilmelerinden sakınılması ve bunların akılcı yönetilmelerinin sağlanması adına doğal kaynakların dikkatli ve rasyonel kullanılması,
   
  Gereksinimlerinin giderek arttığı, paylaşılan canlı, cansız doğal kaynakların ise giderek azaldığı bu dönemde doğal yaşam koşullarının sağlıklı bir biçimde işletilmesinin sağlanması.
   
  Kirlenmenin ortadan kaldırılması ya da belirlenmiş olan düzeye indirilmesi için gerekli önlemlerin alınması,
   
  Kuruluşların kurmuş ve uygulamakta olduğu Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin, Gizlilik (Confidentiality), Bütünlük (Integrity), Erişilebilirlik (Availability) ilkeleri çerçevesinde denetlenmesinin sağlanması,Politikamızdır.
   
  Muayene parametreleri, miktar, kalite, güvenlik, kullanıma uygunluk, işletilmekte olan tesis veya sistemlerin sürekli güvenlik uygunluğu konusunda, tutarlı ve güvenilir bir şekilde hizmet vermek, böylece verdiğimiz hizmetlerin müşteriler ve denetim yapan yetkililer tarafından kabul edilmesi için uygulamakta olduğumuz genel kriterlerin Avrupa standardı ile uyumlu olarak yürütülmesini sağlamak,
   
  Müracaatçının büyüklülüğüne,bir ortaklık veya bir gruba üyelik gibi faktörlere,Tedarikçinin büyüklüğüne, Muayenesi yapılacak alan,faaliyet ve Standard çokluğuna,verilmiş/ verilecek olan Muayene Raporu Sayısına vs. bakılmaksızın eşitlik ve tarafsızlık ilkeleri göz önünde bulundurularak hizmet sunmak ve gerçekleştirilmek, Kurumsal Politikamızdır.
   
 
İstanbul, 05.01.2011 / Rev.03
ALİ AĞAOĞLU
FQC/ FIRST QUALITY CERTIFICATION
GENEL MÜDÜR