EĞİTİM
Eğitimin Tarihçesi
Temel Eğitimler
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
Dökümantasyon Eğitimleri
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
İç Tetkik Eğitimleri
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
Baş Denetçi Eğitimleri
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
Yıllık Eğitim Planı
 
 
 
OHSAS 18001:2007 BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ
 
Konusu:
 
1. Kavramlar ve Tanımlar ,OHSAS 18002 ( kaza, olay v.b )
2. Sağlık ve Güvenlik Yasaları – Mevzuat
3. İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Değerlendirilmesi
4. Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü
5. OHSAS 18001’in Analizi
6. Risk Değerlendirme Prosesi
7. Sistem Dokümantasyonu
8. Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
9. Örnek sistemin gözden geçirme
10. Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
11. İSG Yönetim programı
12. Denetim senaryosu
13. Denetim planlama ( Check list, denetim planı v.b oluşturma )
14. Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
15. Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
16. Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
 
Kimler Katılabilir:
 
  • Pratik çalışmalar
  • OHSAS 18001 İş güvenliği sistemi denetçi / baş denetçisi olmak isteyenler
  • Şirketlerinde OHSAS 18001 İş güvenliği sistemini denetlemek isteyen tüm çalışanlar
  • Danışmanlar.
 
Eğitim Süresi:
 
• 5 gün
• Diğer herhangi bir Baş Denetçi sertifikası alınmış ise eğitim süresi 3 gün.
 
Eğitimci özelliği:
 
İlgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış Baş Denetçi olmak, eğitim vermiş olmak