EĞİTİM
Eğitimin Tarihçesi
Temel Eğitimler
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
Dökümantasyon Eğitimleri
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
İç Tetkik Eğitimleri
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
Baş Denetçi Eğitimleri
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
Yıllık Eğitim Planı
 
 
 
ISO 9001:2008 BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ
 
Konusu:
 
1. Kalite Tanımları, Denetim Tipleri, Kalite Yönetim Sistemlerinin
2. Değerlendirilmesi Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü,
3. Kalite Yönetim Prensipleri
4. ISO 9001’ in Analizi
5. Proseslerin Belirlenmesi
6. Sistem Dokümantasyon Şartları
7. Proses Belirlenmesi Çalışması
8. Kalite El Kitabı Çalışması
9.Kalite Sistem Denetim Hazırlığı
10. Hazırlık ve Planlama
11. Doküman Gözden Geçirme
12. Kapsamın Gözden Geçirilmesi Ve Değerlendirilmesi
13. Denetim Planlama Çalışması
14. Soru Listesi Çalışması
15. Denetçinin Rolü ve Sorumlulukları
16. Denetim Senaryoları
17. Katılımcılar Verilen Senaryoya Göre Rol Yapacaklardır ve Denetim Tekniği, Planlama ve Denetim ile İlgili
Yorum Yapacaklardır.
18. ISO 9001:2008 Standardının Maddelerine Göre Uygunsuzlukları Belirlenip Rapor Edilmesi
19. Uygunsuzluk Raporlarının Yazılması
20. Uygunsuzlukların Sınıflandırılması
21. Denetim Bulgularının Denetim Raporunda Toplanması Ve Özetlenmesi Ve Tavsiyeler
22. Düzeltici Faaliyetlerin Değerlendirilmesi
23. Sürekli İyileşme Çalışması
24. Kapanış Toplantısı
25. Egzersiz ve Pratik Çalışmalar
26. Gün Sonu Değerlendirme Quizleri
27. Sınav
 
Kimler Katılabilir:
 
  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Denetçi/ baş denetçi olmak isteyenler
  • Şirketlerinde ISO 9001 kalite yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
  • Şirketlerinde ISO 9001 kalite yönetim sistemini denetlemek isteyen tüm çalışanlar
  • Danışmanlar, daha etkin ve bilinçli sistem kurmak için
 
Eğitim Süresi:
 
  • 5 gün (ISO 19001’ e uygun olarak toplamda net 40 saat eğitim içerir)
  • Diğer herhangi bir Baş Denetçi sertifikası alınmış ise eğitim süresi 3 gün.
 
Eğitimci özelliği:
 
İlgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış
Baş Denetçi olmak, eğitim vermiş olmak