BELGELENDİRME
  Belgelendirme Genel
  Ürün Belgelendirme
  Makineler
  İnşaat Ürünleri
  Asansörler
  Basınçlı Kaplar
  Medikal Cihazlar
  İyi Tarım Uygulamaları
  İTU İyi Tarım Uygulamaları
  İTU Belgelendirme İş Akışı
  İTU Belgelendirme Talimatı
  İTU Belge ve Logo Kullanım Talimatı
  İTU Ücretlendirme Talimatı
  İTU Şikayet ve İtirazlar
  İTU Şikayet Formu
  İTU Logolar
  İTU Yetki Belgemiz - TÜRKAK
  İTU Yetki Belgemiz

İTU Belgeli Firmalar

  İTU Bitkisel Üretim Başvuru Formu

İTU Hayvansal Üretim Başvuru Formu
  Sistem Belgelendirme
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27001 : 2005
  ISO / IEC 20000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
  ISO 10002 : 2004
  EN 15838 : 2009
 
 
 
 
  İTU İyi Tarım Uygulamaları
   
  Tüketicilerin sağlıklı tarım ürünü tüketimini sağlayabilmeleri için, kendi ülkelerinde yetişen veya dışarıdan ithal edilen tarım ürünlerinde aranan minimum standartları yeni bir düzenleme yaparak belirlemektir. Bu düzenlemeler ve standardları, üretici şahıs ve/veya kuruluşlar ürünün ekim, yetiştirme ve hasat aşamasına kadar uygulamları gerekmektedir.

Yetkilendirilmiş kuruluşlarda hasat önce ürünleri yerinde denetimini yaparak sertifikalandırmasını sağlamaktadır.Yetkiyi Veren Kurum; T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı na baglı olan Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen bir belgelendirmedir. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı logosudur. Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü logosudur. İyi Tarım Uygulamaları Yetkili
   
  Kurum;
   
  Bu Yönetmelik, 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (f) ve (h) bentlerine, 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 22 ve 24 üncü maddelerine, 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 16 ve 24 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

2557 sayılı ve 08.09.2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlamam İyi Tarım Uygulamalarına ilişkinyönetmeliğe göre yetki tarım bakanlığına verilmiştir. Tarım bakanlığı gerekli düzenlemeleri yapmış ve yetkilendireceği kuruluşlarla ilgili şartları belirlemiştir. Bu yetki çerçevesinde yetkilendirilmiş Kuruluşların görev yetki sorumluluk ve çalışma şekli ve esasları da aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

TÜRKAK AKREDİTASYONU // TÜRKİYEFQC/First Quality Certification, 2011 yılı içerisinde TÜRKAK (TürkAkreditasyon Kurumu)na EN 17065 Ürün Belgelendirme, İTU İyi Tarım Uygulamaları için Akreditasyon başvurusunda bulunmuştur.

FQC/First Quality Certification, aynı zamanda Akreditasyon Kurumu ya da Kurumlarının istediği şartlara uyarak standartları doğru olarak uygulayacağını her zaman aynı kararlılıkla taahhüt etmektedir.Temmuz 2011 ayı içerisinde TURKAK tarafından EN 17065 Ürün Belgelendirme, İTU İyi Tarım Uygulamalarına denetim gerçekleştirilmiştir.

Denetim neticesinde FQC/First Quality Certification TURKAK tarafından akredite olmaya hak kazanmıştır.TÜRKAK Akreditasyon numaramız EN 17065 Ürün Belgelendirme için AB-0036-U,Yapılan denetimler neticesinde TÜRKAK tan Akredite olunan kapsamlar aşağıda verilmiştir.
  İyi Tarım Uygulamaları Bitkisel Üretim;
  Süs Bitkileri Çay