BELGELENDİRME
  Belgelendirme Genel
  Ürün Belgelendirme
  Makineler
  İnşaat Ürünleri
  Asansörler
  Basınçlı Kaplar
  Medikal Cihazlar
  İyi Tarım Uygulamaları
  İTU İyi Tarım Uygulamaları
  İTU Belgelendirme İş Akışı
  İTU Belgelendirme Talimatı
  İTU Belge ve Logo Kullanım Talimatı
  İTU Ücretlendirme Talimatı
  İTU Şikayet ve İtirazlar
  İTU Şikayet Formu
  İTU Logolar
  İTU Yetki Belgemiz - TÜRKAK
  İTU Yetki Belgemiz

İTU Belgeli Firmalar

  İTU Bitkisel Üretim Başvuru Formu

İTU Hayvansal Üretim Başvuru Formu
  Sistem Belgelendirme
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27001 : 2005
  ISO / IEC 20000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
  ISO 10002 : 2004
  EN 15838 : 2009
 
 
 
 
İTU BELGELENDİRMESİ İÇİN İZLENECEK YOL
  Üretici veya Üretici Grubu FQC BELGELENDİRME iletişime geçer.FQC BELGELENDİRME başvuru formu gönderir.İlgili kişi başvuru formunu doldurur ve FQC BELGELENDİRMEye gönderir.

FQC BELGELENDİRME fiyatlandırmayı da içeren bir teklif / sözleşmeyi,İTU sertifikasyonunda izlenecek yol formunu, gönderir.Teklif kabul edilir ve imzalanırsa FQC BELGELENDİRME tarafından müşteriye İTU Kayıt formu gönderilir.

Sunulan ücretin yarısı, imzalanmış kayıt formu en geç 1 hafta içerisinde FQC BELGELENDİRME ye gönderilir.FQC BELGELENDİRME Sertifikasyon İTU kayıt numarasını üretici/üretici grubuna bildirir .

Belgelendirme denetimi gerçekleşmeden önce, üretici/üretici grubu İTU kontrol listelerini kullanarak kendi iç denetimini gerçekleştirir ve gerekliyse uygun düzeltici önleyici faaliyetleri başlatarak denetim / kontrole hazır olur.Denetim / Kontrolplanlanır.

İTU Standartlarına Göre; Onaylı Denetçi / Kontrolör tarafından Denetim / Kontrol gerçekleştirilir. Eğer düzeltici faaliyet gerekli görüldüyse, sertifika yayınlanana kadar üretici veya üretici grubunun düzeltici faaliyetleri tamamlaması beklenir.Düzeltici faaliyetler tamamlanır ve FQC BELGELENDİRME'ye kapatıldığına dair kanıt (fatura, belge, doküman, fotoğraf vs.)gönderilir.

FQC BELGELENDİRME Sertifikasyon kanıtları yeterli bulmaz veya şüpheli görürsedoğrulama denetimigerçekleştirir.Denetlenen üreticiler kriterlere uygunsa sertifikası onaylanır. İTU Denetim Raporlarını ise müşteri tescil nosuna göre kodlayarak muhafaza eder. Her denetimden sonra 30 gün içinde denetim ile ilgili raporları denetimin gerçekleştirildiği ilin Tarım İl Müdürlüğüne gönderir ve her 3ayda bir rapor hazırlayarak sertifikasyon kuruluşunun bulunduğu ilin Tarım İl Müdürlüğüne verir.

Ücretin kalan % 50si , FQC BELGELENDİRME ye ödenir.FQC BELGELENDİRME sertifikayı Üretici/Üretici grubuna gönderir