BELGELENDİRME
  Belgelendirme Genel
  Ürün Belgelendirme
  Makineler
  İnşaat Ürünleri
  Asansörler
  Basınçlı Kaplar
  Medikal Cihazlar
  İyi Tarım Uygulamaları
  İTU İyi Tarım Uygulamaları
  İTU Belgelendirme İş Akışı
  İTU Belgelendirme Talimatı
  İTU Belge ve Logo Kullanım Talimatı
  İTU Ücretlendirme Talimatı
  İTU Şikayet ve İtirazlar
  İTU Şikayet Formu
  İTU Logolar
  İTU Yetki Belgemiz - TÜRKAK
  İTU Yetki Belgemiz

İTU Belgeli Firmalar

  İTU Bitkisel Üretim Başvuru Formu

İTU Hayvansal Üretim Başvuru Formu
  Sistem Belgelendirme
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27001 : 2005
  ISO / IEC 20000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
  ISO 10002 : 2004
  EN 15838 : 2009
 
 
 
 
 
  İTU BELGELENDİRME İŞ AKIŞI
   
  Tüm başvurular yazılı olmalıdır. Sözlü başvurular için başvuruyu alan personel "Prosedür 12 Form 33"ü doldurur. FQC BELGELENDİRME müşterinin İTU Tescil (Kayıt) ini ve / veya İTU Tescilcisini ; sözleşme imzalandıktan ve/veya İTU Müşteri No su verildikten sonra yapmakla yükümlüdür.
   
  Müşteriyle sözleşme imzalandığında, eğer müşteri tüzel kişi ise, tüzel kişiliğini belirten aşağıdaki dokümanlar ve üretim alanları ile ilgili olarak da tapu, kira sözleşmesi , ÇKS veya çiftçi belgesi vs. istenir.
   
  İstenen Dokümanlar:
  Vergi Levhası İmza Sirküleri

Ticaret Sicil Gazetesi

Gıda Üretim İzin Belgesi

Gıda Sicil Sertifikası
   
  Müşteri gerçek kişi ise, müşteriden İTU için beyan ettiği üretim yaptığı alanların tapu fotokopileri, ÇKS, Çiftçi Belgeleri veya üretim alanının kira sözleşmesi vs. talep edilir.  İTU için özellikle başvurunun yapıldığı yılın ÇKS kaydı olmalıdır.