BELGELENDİRME
  Belgelendirme Genel
  Ürün Belgelendirme
  Makineler
  İnşaat Ürünleri
  Asansörler
  Basınçlı Kaplar
  Medikal Cihazlar
  İyi Tarım Uygulamaları
  İTU İyi Tarım Uygulamaları
  İTU Belgelendirme İş Akışı
  İTU Belgelendirme Talimatı
  İTU Belge ve Logo Kullanım Talimatı
  İTU Ücretlendirme Talimatı
  İTU Şikayet ve İtirazlar
  İTU Şikayet Formu
  İTU Logolar
  İTU Yetki Belgemiz - TÜRKAK
  İTU Yetki Belgemiz

İTU Belgeli Firmalar

  İTU Bitkisel Üretim Başvuru Formu

İTU Hayvansal Üretim Başvuru Formu
  Sistem Belgelendirme
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27001 : 2005
  ISO / IEC 20000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
  ISO 10002 : 2004
  EN 15838 : 2009
 
 
 
 
İnşaat Ürünleri Belgelendirmesi
  (YAPI MALZEMELERİ DİREKTİFİ ( 89/106/EEC ))  
 
 
Yapı Malzemeleri Direktifi ( 89/106/EEC ) kapsamına giren ürünlerde CE işaretine geçişte her bir ürün
için ayrı ayrı tarih belirlenmiştir ( eş varlık dönemi bitiş tarihi ).
 
Hangi ürünün hangi tarihte CE işaretine  geçiş yapması gerektiğine dair yasal süreler,Bayındırlık ve İskan Bakanlğı tarafından 18 Ocak 2011 tarih ve 27819 sayılı Resmi Gazete YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYIMLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ de belirlenmiştir
 
CE İşareti Süreci teknik dosyada bulunması gerekenler:
 
Ürüne ait genel tanımlama, tasarıma ait çizimler, Ürün/üretim prosedürüne ilişkin bilgiler,ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi,ürünün ilgili direktifte öngörülen temel gerekleri karşılaması için gerekli kalite faktör değerleri, ürünün test belge ve raporları, muayeneler, başlangıç tip deneyi sonuçları raporları (onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen), varsa kalite yönetim sistemi belgesi ve/veya fabrika üretim kontrolü dokümantasyonu (Mevcut bir kalite yönetim sistemi, fabrika üretim kontrolünün tüm gerekliliklerini karşılamaktadır.)
 
AT Uygunluk Beyanı;
AT Uygunluk Beyanı, üretici veya yetkili temsilcisi tarafından piyasaya sürülen ve Yapı MalzemesininDirektifte belirtilen tüm hükümlere uygun olduğunu beyan ettiği prosedürdür.
 
İŞARETLEME;
CE işareti imal edilen her bir yapı malzemesi ürüne o yapı malzemesinin kullanım ömrü boyunca görünür, okunaklı ve silinmez bir şekilde yerleştirilecektir.Mümkün olmadığı durumlarda ürün ile birlikte hareket eden ambalaj sevk irsaliyesi vs. üzerine okunaklı ve anlaşılır bir şekilde iliştirilmelidir.
 
CE İşareti Etiketi Örneği :
CE Logosu Onaylanmış kuruluşun numarasıÜretici Adı ve Adresi İşaretin Eklendiği yılın son 2 hanesi belge numarası Ürün standardı Ürün özellikleri Ürünün beyan edilen performansı