BELGELENDİRME
  Belgelendirme Genel
  Ürün Belgelendirme
  Makineler
  İnşaat Ürünleri
  Asansörler
  Basınçlı Kaplar
  Medikal Cihazlar
  İyi Tarım Uygulamaları
  İTU İyi Tarım Uygulamaları
  İTU Belgelendirme İş Akışı
  İTU Belgelendirme Talimatı
  İTU Belge ve Logo Kullanım Talimatı
  İTU Ücretlendirme Talimatı
  İTU Şikayet ve İtirazlar
  İTU Şikayet Formu
  İTU Logolar
  İTU Yetki Belgemiz - TÜRKAK
  İTU Yetki Belgemiz

İTU Belgeli Firmalar

  İTU Bitkisel Üretim Başvuru Formu

İTU Hayvansal Üretim Başvuru Formu
  Sistem Belgelendirme
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27001 : 2005
  ISO / IEC 20000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
  ISO 10002 : 2004
  EN 15838 : 2009
 
 
 
 
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Standardı EN 15838  
       
  Müşteri İletişim Merkezleri Hizmet sunumu için genel şartlar (Customer Contact Centres - Requirements for service provision) standardı Kasım 2009 tarihinde CEN (European Commıttee For Standardızatıon) tarafından hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuştur.

EN 15838, Çağrı Merkezleri için özel şartlar içeren uluslar arası bir standarttır.Bu standarda belirtilen sistem şartları, hizmetin teknik şartlarını tamamlayıcı niteliktedir.

Bu standardı hazırlamanın genel amacı iletişim merkezleri için ortak kalite ve teknik şartlarının belirlenmesidir. Standard hem iç hem de dış kaynaklı müşteri iletişim merkezleri için geçerlidir.

Standart hem iletişim merkezi ve hem de bu merkezleri kullanan müşteriler için düzenlenmiştir Faydaları; İletişim kontrollü ve kaliteli bir biçimde sağlar.

Düzenli ve sürekli veri akısına olanak tanırHizmet iyileştirmeleri için geri besleme sağlarVerilen hizmet geriye dönük olarak izlenebilir .

Maliyetlere olumlu etki eder Hizmet alan müşterinin haklarının korunmasını sağlar Etkin Zaman Yönetimi sağlar Sürekli Gelişimi mümkün kılar Marka Değerinizi artırır.

Ekip Motivasyonunu artırırKişisel Gelişimi tetikler.

Alınan Eğitimlerin Etkinliğini ölçer Süreçlerinizi iyileştirirÇağrı Kalitenizi artırırRekabet Avantajı sağlar.

Müşteri Memnuniyetinin Artmasını sağlar Verimliği yükseltir