BELGELENDİRME
  Belgelendirme Genel
  Ürün Belgelendirme
  Makineler
  İnşaat Ürünleri
  Asansörler
  Basınçlı Kaplar
  Medikal Cihazlar
  İyi Tarım Uygulamaları
  İTU İyi Tarım Uygulamaları
  İTU Belgelendirme İş Akışı
  İTU Belgelendirme Talimatı
  İTU Belge ve Logo Kullanım Talimatı
  İTU Ücretlendirme Talimatı
  İTU Şikayet ve İtirazlar
  İTU Şikayet Formu
  İTU Logolar
  İTU Yetki Belgemiz - TÜRKAK
  İTU Yetki Belgemiz

İTU Belgeli Firmalar

  İTU Bitkisel Üretim Başvuru Formu

İTU Hayvansal Üretim Başvuru Formu
  Sistem Belgelendirme
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27001 : 2005
  ISO / IEC 20000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
  ISO 10002 : 2004
  EN 15838 : 2009
 
 
 
 
CE ÜRÜN BELGELENDİRMESİ
  CE İşareti Fransızca Conformité Européennékelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur. Anlamı ise Avrupaya Uygunluktur.

Biz FQC olarak bu kısaltmayaCan Emniyeti diyoruz. CE işareti AB Yeni Yaklaşım Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlere vurulur. 22 adet Yeni Yaklaşım Yönetmelikleri kapsamına giren bir ürün AB Ortak Pazarına girebilmesi için CE Uygunluk İşareti iliştirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

CE bir kalite markası bir güvenlik markası değildir. CE işareti ile ilgili yönetmelikler ve standartlar ürünün güvenliği ile ilgili şartları tanımlamıştır performans şartları gereksinimler içinde yoktur.

CE işareti taşıyan bir ürün ilgili AB Yeni Yaklaşım Yönetmeliklerinin Temel sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşıladığını gösterir. Her Yönetmelikte bulunan temel sağlık ve güvenlik gereksinimleri (Zorunlu Koşullar) bu kapsama giren tüm ürünler tarafından karşılanmak zorundadır.

Zorunlu koşullar İnsan sağlığı ve güvenliği, çevre, evcil hayvanlar ile dost ürünler piyasada bulunması için hazırlanmıştır.

CE işareti bir belge değildir bir kurumdan alınmaz her zaman üretici tarafından ürün üzerine vurulur ve üreticinin uygunluk beyanı olmadan ürüne CE işareti vurulamaz.

CE işareti, endüstriyel ürünlerin AB Ortak pazarında serbest dolaşımında bir pasaport niteliğindedir. Hiçbir Ortak Pazar ülkesi CE işareti taşıyan bir ürünün piyasa arzını engelleyemez.

CE işaretinin kendine has bir formatı vardır. Chinese Export, Cheer Excellencegibi kısaltmalarla bir ilgisi yoktur. 93/68/EEC CE İşaretlemesi Yönetmeliği ürünlerin üzerine CE işaretin nasıl vurulacağını, hangi şartlara haiz olması gerektiğini ve formatı konusunda bilgi vermektedir.

Bu yönetmeliğin gereksinimleri tüm Yeni Yaklaşım Yönetmeliklerinin EK lerinde tanımlanmıştır ve entegre hale getirilmiştir. Türkiyedeki Durum ve AşamalarıTürkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliğini tesis eden Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) uyarınca, sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri ticaretinde AB ile aramızda gümrük vergileri, eş etkili vergiler ve miktar kısıtlamaları 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren kaldırılmış ve bahse konu ürünlerde üçüncü ülkelere karşı Türkiye, AB nin Ortak Gümrük Tarifesini uygulamaya başlamıştır.

4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 11 Temmuz 2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, 11 Ocak 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

İlgili Temel Yönetmelikler Yayımlanmıştır.Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve kullanılmasına dair yönetmelik ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimine dair yönetmelik 17 Ocak 2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, 11 Ocak 2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.