BELGELENDİRME
  Belgelendirme Genel
  Ürün Belgelendirme
  Makineler
  İnşaat Ürünleri
  Asansörler
  Basınçlı Kaplar
  Medikal Cihazlar
  İyi Tarım Uygulamaları
  İTU İyi Tarım Uygulamaları
  İTU Belgelendirme İş Akışı
  İTU Belgelendirme Talimatı
  İTU Belge ve Logo Kullanım Talimatı
  İTU Ücretlendirme Talimatı
  İTU Şikayet ve İtirazlar
  İTU Şikayet Formu
  İTU Logolar
  İTU Yetki Belgemiz - TÜRKAK
  İTU Yetki Belgemiz

İTU Belgeli Firmalar

  İTU Bitkisel Üretim Başvuru Formu

İTU Hayvansal Üretim Başvuru Formu
  Sistem Belgelendirme
  ISO 9001 : 2008
  ISO 14001 : 2004
  ISO 22000 : 2005
  OHSAS 18001 : 2007
  ISO / IEC 27001 : 2005
  ISO / IEC 20000 : 2005
  ISO 13485 : 2003
  ISO 10002 : 2004
  EN 15838 : 2009
 
 
 
 
ISO 20000:2005 BT Hizmet Yönetim Sistemi Standardı
  Bugünün iş dünyasında BTnin önemi büyüktür.Ancak, hem şirket içi hem taşeron BT hizmetleri hakkında işletmelerin ve müşterilerin gereksinimlerini karşılayamadığı yönündeki endişeler gittikçe daha yüksek sesli bir biçimde dile getiriliyor.>Bu sorunun kabul gören bir çözümü BT hizmeti yönetimi için uluslararası bir standart olan ISO/IEC 20000 temelli bir BT Hizmeti Yönetim sistemi (ITSMS) kullanmaktır.

Bu standardın sertifikasyonuyla müşterilerinize bağımsız bir şekilde en iyi uygulama prensibini karşıladığınızı gösterebilirsiniz.ISO/IEC 20000, uluslararası düzeyde tanınan İngiliz Standardı BS 15000i temel alır ve onun yerine geçer.ISO/IEC 20000 iki bölüm halinde yayınlanmıştır:

Birinci Bölüm, BT hizmeti yönetimini kapsayan hizmet yönetimi belirtimidir. Denetleme yapılırsa bu bölüme uygunluğunuz konusunda yapılır. Sertifikasyon alabilmek için karşılanması gereken asgari gereklilikler de bu bölümde ortaya konur.

İkinci Bölüm, hizmet yönetiminin uygulama tüzüğüdür ve belirtimin kapsamı dahilinde hizmet yönetimi işlemleri için en iyi uygulamalar bu bölümde açıklanır. Kimi ilgilendirir? ISO/IEC 20000, dünyanın hangi bölgesinden veya hangi sektörden olursa olsun BT hizmetlerine dayanan büyük küçük tüm kuruluşlar için geçerlidir.

Bu standart özellikle BT bölümleri gibi iç BT hizmeti sağlayıcıları ve BT taşeron kurumları gibi dış BT hizmeti sağlayıcıları için uygundur.Bu standart; Dış Kaynak Kullanımı, Telekomünikasyon, Finans ve kamu sektörleri gibi bazı önde gelen BT bağımlı sektörlerde şimdiden olumlu bir etki yaratmaya başladı.Öncelikle, ISO/IEC 20000 sertifikasyonu bir kuruluşun uygun fiyata tutarlı bir şekilde kaliteli BT hizmeti verebilmek için yeterli denetim ve prosedürleri uyguladığını gösterir.

En önemli yararlarından bazılarını aşağıda görebilirsiniz:

BT hizmet sağlayıcıları teknoloji güdümlü değil de iş odaklı olan hizmetlere karşı daha hassas hale geliyor dış hizmet sağlayıcıları, sertifikasyonu fark yaratıcı bir ayrıcalık olarak kullanarak zamanla sözleşmeden doğan bir gereksinim haline gelen bu özellik sayesinde daha fazla iş alıyorlar.

Daha etkili bir şekilde dış hizmet sağlayıcısı seçme ve yönetme yeteneği sağlar Maliyet ve hizmetleri etkileyen BT hizmetlerinin etkinliğini, güvenilirliğini ve tutarlılığını artırmak için daha fazla fırsat Sertifikasyon denetimleri, etkinliği sürdürmenize ve artırmanıza yardımcı olan hizmet yönetimi işlemlerinin düzenli olarak değerlendirilebilmesini sağlar.

Sertifikasyon işlemi tedarikçi denetimlerinin miktarını azaltarak maliyetleri düşürebilir ISO/IEC 20000, ITSM işlemleri için ITIL (IT Altyapı Kitaplığı) en iyi uygulama danışmanlığı çerçevesiyle tamamen uyumludur