AKREDİTASYONLAR
  Akreditasyon Tarihcesi
  TÜRKAK Turkiye
  TÜRKAK Akreditasyon Detayı
TÜRKAK Akreditasyon Sertifikası
  TÜRKAK Kalite Akreditasyon Kapsamı
  TÜRKAK Çevre Akreditasyon Kapsamı
  TÜRKAK Gıda Akreditasyon Kapsamı
   
 
 
 
 
     
 
Akreditasyon  
Akreditasyon uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve  
dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney
ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri,  
personel belgeleri vb) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş  
bir kalite altyapısıdır.  
Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonu, ilgili uygunluk değerlendirme  
kuruluşları için yeterlilik kriterlerini belirleyen uluslar arası standardlar, ilgili sektöre özel  
gereklilikler ve bölgesel veya uluslar arası akreditasyon kuruluşları tarafından  
belirlenmiş rehber dokümanlarda belirlenmiş, dünya genelinde kabul görmekte olan,  
gereklilikler esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Akredite bir uygunluk değerlendirme  
kuruluşunca verilmiş bir uygunluk belgesine sahip bir ürün veya hizmet, bu ürün veya  
hizmet için uygulanabilir olan gereklilikleri sağlamakta olduğuna dair güven telkin eder.  
   
Bu sistematik sayesinde akreditasyon ticarette teknik engellerin kaldırılmasına katkıda  
bulunmaktadır.  
Akredite hizmetlerin küresel kabulü noktasında ise akreditasyon hizmetinin kendisinin  
güvenilirliği konusunda soru işaretleri oluşmaktadır.  
Akreditasyon kuruluşları arasındaki güven mekanizması ise akreditasyon kuruluşları  
tarafından oluşturulmuş olan IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu), ILAC  
(Uluslararası Laborataur Akreditasyonu Birliği ), EA (Avrupa Akreditasyon Birliği) vb  
uluslar arası veya bölgesel örgütler ile yapılmakta olan çok taraflı tanınma anlaşmaları  
ile tesis edilmektedir.